Duhovna obnova s Svetim pismom

Duhovna obnova s Svetim pismom 2017: Blagor tistim, ki se zanašajo samo na Boga.

Biblična skupina Župnije sv. Štefana iz Vipave se je letos tretjič udeležila duhovne obnove s Svetim pismom. Pred tremi leti smo imeli duhovno obnovo pri uršulinkah, v Hiši kruha pri Sv. Duhu, ki jo je vodila sestra dr. Snežna Večko. Lani in letos je 12 članic in članov vipavske biblične skupine tri dni poglobljeno bralo in premišljevalo besede Svetega pisma pri šolskih sestrah Notre Dame v Ilirski Bistrici. Duhovna obnova je potekala pod vodstvom dr. Jane Podjavoršek, od petka, 3. 2. 2017, do nedelje,
5. 2. 2017.

Prebirali in premišljevali smo predvsem besede blagrov (Mt 5, 1–16) v smislu: »Blagor ubogim – blagor tistim, ki se zanašajo samo na Boga.«
Namen duhovne obnove je bil, da bi se pred pričetkom branja Svetega pisma, pisma, ki nam ga je napisal Bog, vedno, ko se pokrižamo trudili, da bi prebrano skušali razumeti, z usti srčno oznanjati in prebrano v srcu premišljevati in živeti.
Simbolno to ponazorimo s tremi križi, in sicer na čelu: V imenu Očeta (da bi prebrano razumel); na ustih: in Sina (da bi prebrano z usti srčno oznanjal); na prsih: in Svetega Duha (da bi prebrano v srcu premišljeval in pogumno živel).