POSVETITEV NOVIH ZVONOV

Po številnih zapletih in tudi mnogih molitvah smo na dan državnosti, 25. junija 2021, v naši župniji vendarle dočakali slovesnost posvetitve šestih novih zvonov. Zvonovi so prišli v Vipavo že v torek, 22. junija. Da bi si jih lahko od blizu ogledalo čim več ljudi, so jih na vozovih popeljali po vipavskih ulicah. Na dan slovesnosti posvetitve so lepo okrašene zvonove pred mašo ob deseti uri pripeljali s konjskimi vpregami pred župnijsko cerkev. V navzočnosti škofijskega kolavdatorja g. Martina Šuštarja, domačega župnika g. Lojzeta Furlana, dekana g. Franca Likarja, škofovega tajnika g. Blaža Lapajneta, kaplana škofijske gimnazije g. Primoža Erjavca in diakona Tilna Kocjančiča je zvonove posvetil koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Ta je v nagovoru poudaril vlogo zvonov v življenju vsakega kristjana in zaželel, da bi njihova pesem krepila našo vero in pripravljenost, da živimo evangelij. Pesem zvonov naj odmeva v naših srcih tako v veselih trenutkih kot tudi v preizkušnjah in trpljenju. Naj nas vabijo k molitvi in utrjujejo v prepričanju, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Zvonovi so naši zvesti spremljevalci na poti zemeljskega življenja, pa tudi glasniki večnega življenja.

Tehnične značilnosti vsakega zvona je predstavil g. Martin Šuštar, komu so posvečeni in kdo so njihovi botri, pa je razložil g. župnik. Škof je vsak zvon mazilil, nato pa nanj tudi udaril. Na zvon so udarili še kolavdator, župnik in predstavniki botrov. Nato so zvon med prepevanjem mešanega župnijskega zbora dvignili v zvonik.

Najmanjši zvon je posvečen sv. Kancijanu.  Posebna zahvala zanj gre g. Nacetu Česnu, ki je ta zvon skupaj z drugimi dobrotniki daroval župniji. Botri temu zvonu so starejši, bolni, vdovci in samski iz naše župnije. Na zvon sta kot predstavnika botrov udarila Ivan Rodman in Elka Šček.

Naslednji zvon je posvečen svetemu Jožefu, ker je njemu v naši župniji posvečena pokopališka cerkev. Na sliki v tej cerkvi pa je upodobljena cela sveta družina, zato so botre temu zvonu družine iz naše župnije. Kot predstavnika staršev sta na zvon udarila Nataša Nabergoj Jermol in Marjan Tomažič.

Zvonu, ki je posvečen svetemu Florijanu in svetemu Marku, so botri gasilci. Sv. Marku je bila posvečena stara župnijska cerkev, ki je bila porušena, sv. Florijan pa je zavetnik gasilcev, katerih dejavnost pomeni živo izpolnjevanje zapovedi ljubezni do bližnjega. Predstavnika botrov sta gasilca David Premrl in Sebastjan Ferjančič.

Naslednji zvon je, tako kot cerkev na Gradišču, posvečen svetemu križu, zato so botri temu zvonu Gradiščani, njihova predstavnika pa Jože Šček in Katja Poljšak.

Marija, Tolažnica žalostnih, je zavetnica cerkve v Logu, zdaj pa bo njenega varstva in tolažbe prosil tudi zvon v Vipavi, ki je njej posvečen. Botri temu zvonu so župnijski sodelavci, v njihovem imenu pa sta na zvon udarila cerkovnik Oskar Ferjančič in zborovodkinja Zvonka Starc.

Kot se spodobi, je največji zvon posvečen župnijskemu zavetniku sv. Štefanu. Njegovi botri so Občina Vipava, ki je financirala nakup zvona, ter mladina in otroci kot nosilci naše prihodnosti. Predstavnika na posvetitvi sta bila župan Goran Kodelja in Terezija Krečič.

Za zvonove in za vse dobrotnike, pa tudi za domovino smo se na praznični dan zahvalili pri sveti maši, med katero je bil tudi blagoslov slovenske zastave, ki ima odslej mesto v župnijski cerkvi. Pritrkovalci so že takoj po maši iz vseh šestih zvonov izvabili melodije v čast Bogu in v pozdrav Sloveniji ob njeni tridesetletnici.

Naj nas pesem zvonov povezuje v živo občestvo, kot nas je v veselju in ponosu povezalo slavje ob njihovi posvetitvi. Naj nas spremlja v našem vsakdanu in ob prazničnih dneh, spodbuja k molitvi in češčenju, kot je nagovarjal napis na slavoloku pred cerkvijo: »Z nami slavite Boga«.