BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA ŽUPNIŠČA

V nedeljo, 23. junija 2024, smo imeli v naši župniji slavje blagoslovitve obnovljenega župnišča.  Obnova je od začetne projektne izdelave trajala celih deset let, ki sta jo v veliki meri podaljšala arheološko izkopavanje in pandemija koronavirusa. Po besedah g. župnika  je sedaj naše skupno opravljeno delo končano in je čas za veselje in dobili smo hišo, ki bo srce župnije.

Slavje se je pričelo s slavnostno sveto mašo, ki jo je daroval g. škof Jurij Bizjak ob somaševanju g. župnika Lojzeta Furlana in g. vikarja Gabriela Kavčiča. K zunanji lepoti bogoslužja so doprinesli nošeni novi mašni plašči s čipko, narejeni za škofijsko slavje 1500 letnice imenovanja in prihoda sv. Nazarija v Koper, in s tem je bila blagoslovitev župnišča vključena v dvotedensko škofijsko praznovanje.

Pri bogoslužju se je g. župnik zahvalil Bogu, najbolj zaslužnim pri izvedbi obnove, projektantu Andreju Goršiču in glavnima izvajalcema, Robertu Ferjančiču in Dušanu Bratina s podelitvijo plaket, g. škofu za blagoslovitev in vsem številnim župljanom za vsa opravljena dela in darove.
V imenu župljanov pa se je g. župniku zahvalil Jože Kalc z nagovorom:
Spoštovani gospod Lojze!
V času načrtovanja in gradnje župnišča ste nase prevzeli ogromno breme. Samo Bog ve, koliko dela,truda in časa ste vložili v ta projekt, koliko je bilo telefonskih klicev, dogovarjanj in pogajanj, prepričevanja in moledovanja. Nihče od nas pravzaprav ne ve, kaj vse stoji za tem, da se danes lahko veselimo zaključka tega ogromnega dela. Samo predstavljamo si lahko, koliko je bilo skrbi, načetih živcev in neprespanih noči, za katere vesta samo Bog in Marija v Logu. Marsikaj je bilo narejenega tudi na račun lastnega zdravja, zato vam danes iskreno želimo, naj vam Bog za vse vidne in skrite žrtve obilno povrne. Hvala in Bog vas živi!

Po bogoslužju smo v skupnem sprevodu odšli pred župnišče, kjer ga je g. škof blagoslovil in sledilo je druženje s pogostitvijo.

Ob tem dogodku smo začeli z vpisovanjem v spominsko knjigo Župnije Vipava.

Prosimo Boga, da bo obnovljeno župnišče kraj za številne dogodke, ki bodo povezovali župnijsko občestvo.