Diakonsko posvečenje, Sveta Gora, 29. 10. 2017

Letošnja posvečenja diakonov koprske škofije so potekala 10. 10. 2017 v Rimu, kjer je bil v diakona posvečen Blaž Kernel, in 29. 10. 2017, ko je na Sveti Gori potekalo posvečenje Gašperja Naglosta in Andreja Penka. Z diakonskim posvečenjem so diakoni sprejeli obveznost celibata – neporočenosti zaradi Božjega kraljestva in obveznost opravljanja molitvenega bogoslužja. Diakoni so bili posvečeni za pomoč škofom in duhovnikom pri obhajanju Božjih skrivnosti, zlasti evharistije: da evharistijo razdeljujejo, da prisostvujejo sklepanju zakona in ga blagoslavljajo, da razglašajo evangelij in pridigajo, da vodijo pogrebe in da se posvečajo raznim službam ljubezni do bližnjega. (Katekizem katoliške Cerkve 1570) Škof Jurij Bizjak jima je v roke dal evangelij, rekoč posvetilne besede: »Umevaj, kar delaš, ravnaj se po tem, kar opravljaš, živi po skrivnosti Gospodovega križa.«

Iz naše župnije je bil letos posvečen nov diakon. Tu je rasel in pognal korenine. Kot je dejal škof Jurij Bizjak v pridigi: »Vsak človek, vsak duhovni poklic pa še posebej, celo življenje živi in raste iz svojega otroštva, iz gnezda svoje družine, iz njive svoje župnije in iz zemljišča svojega rodnega kraja.« Naj ga naše molitve in dobra dela podpirajo naprej. Naj bodo to ustrezni duhovni sokovi, iz katerih bo črpal moč za zvestobo Kristusu in vztrajnost širjenja Božje ljubezni v Cerkvi. Naj Jezus podeli bogastvo svojega življenja vsem ljudem, še posebej fantom, ki jih kliče v svojo službo. Naj jih razsvetljuje v njihovih odločitvah, naj jih pripravi in opogumi, da bodo darovali svoje življenje, da bodo drugi imeli Življenje.

Predstavitev službe diakona

Pridiga škofa Jurija Bizjaka na diakonskem posvečenju na Sveti Gori, 29. 10. 2017