KO NISO POTREBNE BESEDE …

… ko njih moč prevzame moč glasbe, moč orgelske glasbe. In včeraj je imela besedo slednja … Od pompozne Batalle de Torres španskega zgodnjebaročnega skladatelja Josepha (Joséja) de Torres y Vergara, Nedeljske glasbe Petřa Ebna, ustvarjalca 2. polovice XX. stol., izjemno zanimive 2. skladbe iz cikla A. D. 1986 Primoža Ramovša, raziskovalca zvoka kot osnovne prvine, do Bachove mojstrovine Tokate in fuge v F-duru ter markantno veličastne Preludija in fuge na B-A-C-H F. Liszta.

V cerkvi sv. Štefana v Vipavi se je v soboto 13. 7. 2019 odvijal koncert orgelske glasbe, ki ga je izvajal Dušan Ješelnik. Koncertant je z izjemno muzikalnostjo in občutkom za verno podajanje glasbe posameznega obdobja iz skladbe v skladbo dokazoval, da obvladuje inštrument v polnosti. V poustvarjanju romantike pa je pokazal in dokazal, da je muzik v pravem pomenu besede, tako v tehniki kot izrazu.

Tudi program koncerta je bil zasnovan tako, da je poslušalca preko stopnjevanja napetosti popeljal do vrhunca, »odrešitve« v Preludiju in fugi F. Liszta. Ta je izzvenela v imenu (B-A-C-H) mogočnega in v kontrapunktu nepresegljivega Bacha nadvse mogočno.

Koncertant je bil po vsaki skladbi nagrajen z velikim in občudujočim aplavzom, ob kocu pa še s šopkom in lepo zahvalo g. župnika Alojza Furlana.