MAŠNIŠKO POSVEČENJE, KOPER, 29. 6. 2018

Na god sv. Petra in Pavla, 29. 6. 2018, so v Koprski stolnici prejeli mašniško posvečenje trije diakoni koprske škofije. Ta dan so duhovniki postali: Blaž Krnel iz Slavine, Gašper Naglost iz Vipave in Andrej Penko z Ubeljskega. Vse tri posvečene je pri obredu in maši spremljala množica duhovnikov, sorodnikov in župljanov župnij, iz katerih novomašniki izhajajo ali so v njih opravljali prakso. Tako je v Koper priromalo veliko občestvo iz Vipavske doline, Godoviča, Postojnskega, Pivškega in Ilirskobistriškega ter Istre in obalnih župnij. Iz Vipavske doline se je z namenom blagoslova in vsega dobrega novim duhovnikom na pot poklonilo šest romarjev s peš romanjem iz Vipave do Kopra. Pri bogoslužju so s petjem sodelovali združeni pevski zbori koprske, vipavske, slavinske in ubeljske župnije. Med obredom posvečenja je škof Jurij Bizjak mazilil roke novomašnikov. Kot je med drugim dejal komentator Marko Rijavec, škof mazili desnico kot blagoslov duhovnikovih dobrih lastnosti in darov, levico pa za blagoslov duhovnikovih šibkosti in pomanjkljivosti. Tudi slabosti so vsakemu človeku lahko v blagoslov in rast. Prisotni duhovniki so za škofoma na glave novomašnikov za blagoslov položili roke in z bratskim objemom nove duhovnike sprejeli medse kot sobrate. Mašo je vodil koprski škof dr. Jurij Bizjak ob somaševanju škofa Metoda Piriha in treh novomašnikov, ki so tako prvič darovali mašo, vsak po svojem namenu. Na koncu slovesne maše so vsi trije novomašniki podelili blagoslov zbranim v cerkvi. Po slovesnem zaključku bogoslužja smo bili vsi povabljeni na agapé in nadaljevanje druženja na dvorišče pred škofijsko hišo.