POSTI SE

POSTI SE
Posti se pri sodbi drugih, raje odkrij Kristusa, ki v njih živi.
Posti se besed, ki ranijo, napolni se s stavki, ki ozdravljajo.
Posti se nezadovoljstva, napolni se z milostjo.
Posti se naglice, napolni se s potrpežljivostjo.
Posti se pesimizma, napolni se s krščanskim upanjem.
Posti se skrbi, napolni se z zaupanjem v Boga.
Posti se pritoževanja, napolni se z občudovanjem življenja.
Posti se pritiskov, ki ne izginejo, napolni se z molitvijo, ki se ne neha.
Posti se vsega, kar te oddaljuje od Jezusa, napolni se z vsem, kar te z njim zbližuje.
Pri teh prizadevanjih zaupajmo v Božjo pomoč in v priprošnjo Matere Marije.
(Neznani avtor)