PRAZNIK SVETE BIRME 2018

V nedeljo, 13. maja 2018, je na praznik Fatimske Matere Božje v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu potekala slovesnost svete birme za birmance iz vipavske župnije. Sveto mašo je vodil škof msgr. mag. Metod Pirih. Pri maši je podelil dar Svetega Duha 13 dekletom in 10 fantom.

Božja milost se je nad birmance in njihove družine zlivala že v času priprave na sveto birmo. Pred dvema letoma v juniju 2016 so birmanci najprej prejeli vsak svoje Sveto pismo in začeli razmišljati o duhovni prenovi, ki jih bo pripravila na prejem zakramenta svete birme, in o botrih, ki jih bodo spremljali skozi življenje. Tudi molivci iz naše župnije so se vključili in ves ta čas spremljali birmance in skrbno molili zanje. Hvala jim! 

V času priprave so se mladi iz 8. in 9. razreda ob pomoči animatorjev, katehistinje in gospoda župnika Alojza Furlana resnično povezali med seboj. Delali so po skupinah, prepevali, molili in razmišljali o življenju. Družili so se na duhovnem vikendu v Vipavskem Križu in se pridno udeleževali devetdnevnice. Odločili so se, da bi na slovesnosti tudi sami peli in delili svoje mladostno vzdušje z ostalimi.

Tako so v nedeljo, 13. maja 2018, v lepem sončnem vremenu v sprevodu v cerkev vstopili z botri, sledili so jim gospod škof, gospod župnik in ministranti. Slovesnost se je začela in pesem je zadonela iz njihovih grl. Peli so sami ob pomoči animatorjev, Vokalne skupine Segno in ostalih vernikov v cerkvi. Obred je potekal zelo lepo in prisrčno v duhu evangelijskega naročila: »Verniki naj bodo eno, kakor sta Oče in Sin eno.« Pri sveti maši so birmanci sodelovali z branjem prošenj, zahval in berila, starši pa z nagovorom, prošnjo, branjem berila in zahvalo vsem, ki so kakorkoli pomagali birmancem.

V pridigi je gospod škof povedal, na kakšen način bi želeli birmanci v bodoče sodelovati v domači cerkvi, da bo naša skupnost rasla v veselju. In poudaril, da imamo mi, kristjani, Jezusa. On je naše bogastvo. Po končani pridigi se je začelo klicanje Svetega Duha in priprava na prejem zakramenta. Nato je vsak birmanec skupaj z botrom stopil pred oltar in prejel Svetega Duha. Sveta maša se je nadaljevala in vsi birmanci in starši smo začutili veselje zakramenta. Po končanem obredu je sledilo skupno fotografiranje in druženje.

Hvala Sveti Duh, ki si napolnil naša srca s krepostmi in veseljem, da smo kristjani!

 

Pridiga škofa Metoda Piriha pri sveti birmi v Logu, 13. 5. 2018