PRAZNIK SVETE BIRME 2023

V nedeljo, 15. oktobra 2023, je v Logu v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih, 23 mladih iz naše župnije, 11 deklet in 12 fantov, prejelo zakrament sv. birme, potrditev v veri.  Neposredne priprave na sv. birmo je vodil g. vikar Gabriel Kavčič.

Konec tedna med 8. In 10. septembrom so se skupaj z njim in animatorji udeležili duhovnega vikenda na Vojskem. Poleg verouka so redno obiskovali tudi devetdnevnico, ki je čas intenzivne priprave na prejem zakramenta. Tako kot so apostoli po Jezusovem vnebohodu preživeli devet dni v molitvi pred prihodom Sv. Duha, so se devetošolci skupaj z botri, starši in ostalimi župljani, vsak dan zbirali pri sv. maši, pri kateri je imel nagovor g. župnik Alojz Furlan ali g. vikar Gabriel Kavčič. En večer smo se zbrali v slapenski cerkvi, saj 5 birmancev prihaja s Slapa. Pri sv. mašah smo vsak dan v pridigah prisluhnili razlagi enega od darov Sv. Duha.

V petek, 13. oktobra, pa je zaključek devetdnevnice imel birmovalec,  generalni vikar koprske škofije msgr. Slavko Rebec. G. Rebec se je ob tej priložnosti tudi na kratko srečal z vsako družino birmanca. Še prej pa smo birmanci in starši izpolnili anketo, da nas je vsaj malo spoznal. Žal je bilo premalo časa, da bi se lahko dlje zadržali v pogovoru, ker je g. Rebec opravil tudi vizitacijo župnije in se srečal s pastoralnim svetom.

Da bi bila slovesnost še lepša, smo se starši in birmanci zbrali v soboto, 7. oktobra v Logu, da smo očistili cerkev in uredili okolico. En dan pred birmo se je postavilo tudi mlaje pred vhodom v cerkev.

Pri takšnih slovesnostih in pripravah je zelo dobrodošlo in nujno sodelovanje vseh, in prav pri tem skupnem delu in srečanjih se spletejo vezi med župljani, pogovori, pripravljenost, da vsak prispeva svoj delček. In tudi to je zelo pomembno, saj poveže župnijsko občestvo.

Na dan sv. birme je naše kraje dosegla hladna fronta z občasnimi nalivi in burjo, ampak vreme ni moglo pokvariti slovesnega vzdušja, ko so birmanci in botri v sprevodu prišli v cerkev. Sv. mašo je daroval generalni vikar msgr. Slavko Rebec ob somaševanju župnika g. Alojza Furlana in vikarja g. Gabriela Kavčiča. G. Rebec nas je pri sv. maši opomnil, da nas Jezus vsak dan vabi na gostijo, v kateri nam daje sebe. Mlade je z nazornim prikazom balona, ki leti, spodbudil, naj se kot balon dvignejo and ovire in težave. In naj sprejmejo vero kot normalen del njihovega življenja.

Starši ob tej priložnosti še enkrat čestitamo birmancem in jim želimo, da prosijo Sv. Duha za razsvetljenje, ko se bodo znašli na raznih križpotjih v življenju. Kot jim je že g. vikar Gabriel pravil, naj ne ostanejo darovi Sv. Duha, ki so jih pri birmi prejeli, samo lepo zavito darilo, ki pa ga nikdar ne odvijejo.

Hvala botrom, ki so sprejeli odgovorno nalogo, da bodo svoje varovance duhovno spremljali in jih z molitvijo in dobrim zgledom podpirali v življenju.

Še enkrat hvala g. Rebcu za podeljen zakrament sv. birme. In za njegove besede in spodbude, ko nas je z očetovsko skrbjo in toplino nagovarjal, naj vzamemo zares življenje v Kristusu. Tudi kot župnijsko občestvo nas je pohvalil in hkrati pozval, da težave, ki se pojavljajo, se ne bodo same rešile, ampak jih lahko rešimo samo skupaj.

Hvala župniku g. Alojzu Furlanu, ki je mlade spremljal od otroških let, jih tudi učil verouk In zanje moli.

Hvala vikarju g. Gabrielu Kavčiču, ki je letos prevzel vodenje verouka z devetošolci in bil z njimi na Vojskem. Zna najti skupni jezik z današnjo mladino, se z njimi šaliti,  in hkrati biti tudi strog in resen, ko je potrebno, da jim kaže pravo pot.

Hvaležni smo vsem katehistinjam in katehetu, ki so mlade učili pri verouku od prvega razreda naprej.

Zahvala tudi animatorjem, ki so jih spremljali na duhovnem vikendu na Vojskem.

Lepa hvala tudi ge. Alini Asberga Nabergoj, mami enega od birmancev, ki je vsakemu birmancu izdelala leseno deščico s podobo Sv. Duha v obliki goloba. In pripomogla k okrasitvi cerkve s svojo sliko.

Zahvala župnijskemu zboru za lepo petje in mladim kitaristom, ki so tudi s petjem obogatili bogoslužje.

Hvala tudi vsem, ki ste naše mlade spremljali v molitvi.