SPREJEM NOVEGA ŽUPNIKA G. ALOJZA FURLANA

Umestitev novega vipavskega župnika Alojza Furlana s slovesno sveto mašo ob somaševanju dekana vipavske dekanije gospoda Dominika Brusa in več duhovnikov je v nedeljo, 19. avgusta 2012, združila številno občestvo vipavske župnije ob prazničnem sprejemu župnika v župnijo.

V pozdravnem nagovoru ob začetku svete maše je predstavnik župnije poleg želje novemu župniku, da bi se v vipavski župniji dobro počutil, poudaril tudi: »Odslej boste v Župniji Vipava nadaljevali opravljanje nalog poučevanja, posvečevanja in vodstva. Sveta maša kot središče župnijskega zbiranja vernikov, pobožno obhajanje zakramentov, pogosto pristopanje k zakramentu svete evharistije in svete spovedi ter redna molitev. To so temelji, za katere si bomo župljani prizadevali tudi v prihodnje. Po vsem tem bo mogoče sprejemati drug drugega v krščanski ljubezni.«

Predstavnika otrok, veroučnih učencev, sta novemu župniku v pozdravnih besedah zagotovila, da bodo otroci »ob podpori staršev tudi v prihodnje radi k nauku še hodili«.

Dekan  Brus je v pridigi poudaril svetopisemske besede drugega berila, da je duhovnik vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v korist tega, kar se nanaša na Boga. Ker je vzet izmed ljudi, tudi njega obdajajo slabosti, česar se moramo vedno zavedati, preden bi utegnili soditi njegova ravnanja. Poudaril je tudi izjemno vlogo sodelavcev v pastoralnem delovanju župnije. »Brez sodelovanja vernikov bi bil župnik nemočen, lahko bi rekli hrom«. Zato je dekan povabil župljane, naj radi potrkajo na vrata župnišča, župniku naj radi ponudijo svojo pomoč oziroma se na prošnjo za sodelovanje odzovejo. Župljanom je toplo priporočal, da novega župnika čim prej vzamejo za svojega. Zaželel mu je, da bi zavzeto kot njegov predhodnik skrbel za božjepotno cerkev v Logu.

Po obnovitvi duhovniških obljub je bil s slovesnim obredom umestitve novoimenovanemu župniku izročen ključ župnijske cerkve kot znamenje oblasti in s tem izročeno vodenje župnije. Dekan je novega župnika pospremil k sedežu, od koder bo odslej v Kristusovem imenu vodil bogoslužje in molitev božjega ljudstva. Mladi so pri sveti maši sodelovali s prošnjami, izvirni vipavski pridih pa sta slovesnosti pridali vipavski noši, v katerih sta zakonca prinesla k darovanju kruh in vino.

Pred zaključkom svete maše je članica Župnijskega pastoralnega sveta v imenu skupin in dejavnosti, ki delujejo v župniji, izrazila novemu župniku pripravljenost na (nadaljnje) sodelovanje pri delu v župniji. Zbrane je pred sklepom nagovoril tudi župnik Alojz Furlan, ki je posebej poudaril pomen duhovnikove širine srca in globine vere za oznanjevanje Jezusovega evangelija ter vodenje ljudi k Bogu. Nagovor je sklenil s prošnjo župljanom: »Molite zame, da bom vredno in dostojno deloval med vami in izpolnil poslanstvo, ki ga nalaga Bog, ko me pošilja med vas.«

Novemu župniku so prisrčen pevski sprejem po sveti maši v prijetni senci lip pred cerkvijo pripravili še zbori, ki delujejo v vipavski župniji. Tako je v nedeljskem opoldnevu, ob množici župljanov, ki se je zadržala pred cerkvijo, Vipavo poživilo zavzeto petje mlajšega in starejšega otroškega, mladinskega zbora, moškega in mešanega župnijskega zbora. Prazničnemu vzdušju je že v soboto zvečer, zlasti pa ob samem nedeljskem slavju, svoj pečat dodalo ubrano pritrkavanje, ki je kraju oznanilo slovesnost v župniji.

 

Barbara Kunavar Tomažič

Foto: Oton Naglost