PRAZNIK SVETE BIRME 2022

  1. oktobra 2022 so se v Marijini cerkvi v Logu zbrali letošnji devetošolci, da po duhovni pripravi prejmejo dar Svetega Duha.

V lepo okrašeno cerkev je v sprevodu zakorakalo 11 deklet in 10 fantov ter njihovih botrov. Mašo je vodil  generalni vikar, msgr. Slavko Rebec, somaševala pa sta župnik g. Lojze Furlan in vikar g. Gabriel Kavčič.  S svojo toplino in skrbno izbrano besedo se je msgr. Rebec dotaknil vsakega posebej; birmanca, starša, botra, občestvo, … Ob mogočnem petju pevskega zbora ter mladostni pesmi animatorjev, je bilo resnično moč čutiti prihod Svetega Duha. Sv. maša se je zaključila z zahvalami, po maši pa je sledilo še fotografiranje.

Starši bi ob tej priložnosti še enkrat čestitali birmancem. Želimo jim, da bi jih prejeti zakrament vodil in usmerjal njihova življenja v krščanskem duhu.

Zahvalili bi se tudi botrom za sprejeto obvezo, da bodo svojim varovancem v oporo.

Še enkrat hvala birmovalcu, msgr. Rebcu za podeljen zakrament. S svojim osebnim pristopom se je zelo dotaknil naših misli in src. Dal nam je čutiti, da smo vsi del iste božje družine.

Zahvala tudi g. Lojzetu za vsa leta verouka in sv. maš, za molitve in prošnje, s katerimi je pomagal graditi mlade Kristjane. To ni vedno hvaležno delo, kajti sadovi se pobirajo kasneje v življenju.

Hvala tudi g. Gabrielu, ki je s svojo mladostjo in igrivostjo hitro našel skupni jezik z birmanci in jih pripravljal na birmo na duhovnem vikendu v Vipavskem Križu.

Hvaležni smo tudi katehistinji ge. Martini Naglost za požrtvovalno delo pri pripravi na sv. birmo.

Zahvala animatorjem za njihov čas in trud, ki so ga vložili najprej v duhovni vikend, nato pa v pripravo na sv. mašo. S srčnim petjem in kitaro so pritegnili mladega duha.

Pevci so s svojim petjem obogatili bogoslužje in ga povzdignili v slovesnost, za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Hvala krasilkam za lepo okrašeno cerkev.

Nenazadnje hvala vsem, ki so naše birmance spremljali v molitvi.

Starši birmancev