ZAHVALNA NEDELJA, MAŠA ZA BOLNE IN OSTARELE, 6. 11. 2022

V nedeljo, 6. 11. 2022 smo se v župnijski cerkvi srečali pri maši bolni, ostareli, njihovi svojci in spremljevalci. Sodelavci Župnijska Karitas (ŽK) smo povabili in pospremili v domačo cerkev tudi Vipavce, ki bivajo v Domu starejših Pristan v Vipavi.
Maševal je g. župnik Lojze Furlan, ki je zbrane nagovoril in spomnil, na vrednost in smisel trpljenje, ko ga pridružujemo Kristusovem trpljenju in na neizbežnost smrti. Spovedoval je g. Janez Kržišnik. Pri maši je sodeloval tudi g. profesor Jože Trošt, zaznamovan s težko boleznijo. Prisotni bolniki so prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Mladi so s petjem ob spremljavi kitar obogatili nedeljsko bogoslužje in razvedrili obraze prisotnih. Zahvalna nedelja je tudi priložnost, da se vprašamo:
Kdaj se je Jezus zahvalil?
Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.«
(1 Kor 11,23-24) //(Mt 26,26–29; Mr 14,22–25; Lk 22,14–20)
Tudi mi, stari in mladi, se po Jezusovem zgledu zahvaljujmo, za izdajstva, svoje omejitve, bolezni, osamljenost, stisko, … za težke preizkušnje.
Preizkušanim sestram in bratom ter njihovim spremljevalcem so sodelavke ŽK izročile v zahvalo in spomin na to srečanje male pozornosti. Tudi cvet krizanteme, ki se razcveta v dneh, ko dolge noči objemajo kratke dneve in hlad zaustavlja življenje in rast. Krizanteme, kot simbol za upanje, da imajo omejitve svoj večni smisel.
Upamo, da se bomo še srečali ob daritvi pri oltarju v cerkvi sv. Štefana.