REVIJA ŽUPNIJSKIH ZBOROV VIPAVSKE DEKANIJE 2023

Zborovsko petje je v Vipavski dolini doma. Vsaka župnija ima pevski zbor, ki s petjem ob nedeljah in prazničnih mašah lepša bogoslužje. Še posebej mogočno donijo pesmi ob veliki noči s korov in v procesijah, ki prinašajo naše veselje ob zmagoslavnem Kristusovem vstajenju med ljudi.

V tem velikonočnem času so se pevci želeli s svojo pesmijo predstaviti in razveseliti tudi širši krog poslušalcev. Na belo nedeljo, 16. aprila, je bila v cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu dekanijska revija, ki se je je udeležilo devet pevskih zborov.  

Po uvodnem pozdravu g. Lojzeta Furlana so se nam zbori predstavili z deli pretežno domačih avtorjev cerkvenih pesmi. Peli so mešani pevski zbori: iz Vrhpolja – zborovodkinja Ana Kodelja, z orgelsko spremljavo Martine Vrčon, združeni iz Kamenj, Črnič in Batuj – zborovodja Luka Vetrih, z orgelsko spremljavo Klemna Lozarja, iz Šturij – zborovodja Matej Marc, z orgelsko spremljavo Ane Trošt, z Otlice – zborovodkinja Katarina Vidmar, z orgelsko spremljavo Ane Trošt, iz Budanj – zborovodja Bogdan Praček, z orgelsko spremljavo Marjana Pračka, iz Podnanosa – zborovodkinja Anja Jurca, z orgelsko spremljavo Neže Tomažič, s Cola – zborovodkinja Martina Peljhan, z orgelsko spremljavo Ane Trošt, iz Vipave – zborovodkinja Zvonka Starc, z orgelsko spremljavo Katje Poljšak ter moški pevski zbor iz Vipave pod vodstvom Marka Fabčiča.

V mogočni loški cerkvi so odmevale pesmi, polne radosti in velikonočnega veselja. “Če Kristus ni vstal, je naše oznanilo prazno in tudi vaša vera prazna,” je zapisal apostol Pavel v svojem pismu Korinčanom. Zato je pomembno, da Kristusovo oznanilo ponesemo v svet, da ljudem pokažemo upanje. Pesmi, ki smo jih poslušali, so nas  gotovo napolnile z vero in upanjem in nas povezale v ljubezni.

Ob koncu so zbori pod vodstvom dirigenta Mateja Marca in organistke Ane Trošt še skupaj zapeli Premrlovo pesem Kristus je vstal in pesem Franza Kubika  Raduj se Kraljica nebeška.

Pesmi, ki ju je zapelo vseh 200 pevcev združenih v en zbor, sta mogočno doneli pod oboke prezbiterija cerkve.

Naj to velikonočno sporočilo doseže naša srca in nas navduši, da bomo postali veseli oznanjevalci Božje ljubezni v našem okolju.