SPREJEM ŽUPNIJSKEGA VIKARJA DR. GABRIELA KAVČIČA

V nedeljo, 7. 8. 2022, je v naši župniji pričel s pastirsko službo župnijski vikar dr. Gabriel Kavčič. Z župnikom Alojzom Furlanom je somaševal pri maši ob 10. uri in pred celotnim župnijskim občestvom izpovedal zvestobo cerkveni službi v naši župniji. Ob tej priliki smo mu dobrodošlico izrekli tudi župljani in mu podarili albo in štolo, kot osebno opravo vsakega duhovnika, ter šopek rož. Po maši pa je sledilo prijetno druženje pred cerkvijo, kjer smo krepili medsebojno povezanost in se okrepčali s številnimi dobrotami izpod pridnih vipavskih rok.

Hvala vsem župljanom za sodelovanje, naj bo to lepa popotnica in spodbuda tudi za naprej. Bog lonaj!

Pozdrav župljanov novemu župnijskemu vikarju dr. Gabrielu Kavčiču

Spoštovani vikar dr. Gabriel Kavčič!

V imenu vipavskih župljanov iskreno dobrodošli v naši sredi.

Po dobrih desetih letih in življenju v velemestnem vrvežu Rima, se vračate v našo malo Vipavo. Prihajate v bistveno drugačni vlogi kot pred desetletjem – takrat nadobudni dijak, ki se je odzval Gospodovemu klicu, danes pričenjate službo župnijskega vikarja v naši župniji. Pri današnji maši se tako s hvaležnostjo obračamo k dobremu Očetu, da vas je poslal med nas in nam v času, ko močno primanjkuje duhovnih poklicev, podaril kar dva dušna pastirja. Veselimo se skupne hoje za Kristusom in dela, ki naj bo Bogu v slavo in čast.

Spoznavanje župnijskih navad, župljanov, utečenih procesov, ipd. bo verjetno malce trši oreh kot orientacija po že znanih vipavskih ulicah. Potrudili se bomo, da lupine ne bo pretrde oz. da jih bomo trli skupaj. Za začetek dve iztočnici – pri nas imamo strežnike, ne ministrantov in ponosno ohranjamo običaj duplirnikov. Bolj ali manj trdi orehi, bodo tudi na naši strani. V teh dneh smo se malo za šalo, malo za res, spraševali kako želite, da vas nazivamo – vikar, gospod, doktor, … ? Tega lahko stremo že na današnjem druženju po sveti maši.

Hudomušnost na stran. V upanju, da se boste med nami res počutili doma, smo vam pripravili majhno pozornost – albo in štolo kot osebno opravo vsakega duhovnika. Prav tako je zanju že pripravljen prostor v zakristiji, da boste tako vedno pripravljeni na delitev svetih zakramentov med nami.

Še enkrat dobrodošli v naši župniji! Naj Vsemogočni obilno blagoslavlja vaše delo!